مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول با موفقیت برگزارگردید.

روی صورتجلسه و گزارش کلیک کنید

صورتجلسه ۹۷مجمع  گزارش مجمع عمومی کانون۹۷

 

 

یادآورى

باصلوات برمحمد و آلِ محمد ضمن تقدیم سلام خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمائید۱- اداره امور مالیاتی فرهنگ شهر به دروازه کازرون جنب شهرداری انتقال داده شده ۲-حسابرسی محترم اداره تحقیق آماده ارائه اسناد می باشد۳-حسابرسان محترم سازمان اوقاف ۲۵ اردیبهشت شیراز می باشند ۴-دوشنبه دهم ساعت ۱۰صبح جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با صرف نهار فراموش نشود (بدون همراه ) ۴-با مسوول بودجه ناحیه ۲ کوی زهرا هماهنگ کردیم بودجه موقوفه شمارا در صورت نیاز و مراجعه صادر خواهدکرد . ۵- ثبت نام ثنا برای ارسال الکترونیکی نتیجه پرونده مطروحه در دادگاه انجام دهید ۶- کانون متولیان آمادگی هر گونه همکاری باشما رادار د تلفن تماس ۰۹۱۷۳۰۰۰۴۶۷
.رئیس هیئت مدیره کانون متولیان موقوفات استان فارس سیدکمال الدین حمزوی عابدی