(آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی (عج) بر همگان مبارک باد)

 

 

صورتجلسه مشترک  هم اندیش متولیان موقوفات و اداره کل اوقاف فارس و مسئولین یکپارچه سازی  شهرداری شیراز ۹۷۰۸۲۱