جلسه هم اندیشی متولیان موقوفات استان فارس

صورتجلسه
طبق دعوت قبلی از طریق سامانه پیامکی کانون متولیان موقوفات استان فارس بشماره ۱۰۰۰۰۱۱۴۷۱۱۰ ساعت ۹صبح دوشنبه۳ دیماه ۹۷با حضور متولیان و ناظران و وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان دادگستری و مهندسین نقشه بردار (آقایان احسان یوسفی و اسماعیل چوگانی (وکلای دادگستری) –آقای مهندس محمد فروغی نیا کارشناس دادگستری وآقایان نیکخواه- خلیفه و دهقانی مهندسین نقشه بردار با ریاست آقای سیدکمال الدین حمز وی عابدی برگزار گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید وصلوات و طلب مغفرت برای واقفین و متولیان اسیران خاک رسمیت یافت و از حضار محترم تشکر و قدردانی بعمل آمد و گزارشی از اقدامات انجام شده مطرح و در خصوص پیگیری های بعمل آمده وچگونگی صدور احکام تولیت و تاکید در خصوص اجرای دقیق نظر واقفین خیر اندیش و موضوع جانمائی رقبات موقوفات در نقشه شهر توسط مهندسین نقشه بردار و نقش وکلای دادگستری موضوع دفاع از موقوفات در محاکم قضائی و نقش کارشناسان دادگستری در مورد اظهار نظر وضعیت رقبات و موضوع استعلامات دفاتر اسناد رسمی کاملا صحبت شد و توضیحاتی پیرامون موقوفه میرزا فتحعلی خان با تولیت آقای پرویز صاحبدیوان چگونگی تنظیم اجاره نامه و قوانین ومقررات و وظائف متولیان محترم توصیه شد تا اسناد هزینه عملکرد سال ۹۷ را بطور تفکیک فصلهای ۱و۲و۳جداگانه با تصویر برداری وصدور سند هزینه و فاکتور و صدور چک وتهیه پرینت بانکی در هرماه ومشکلات متولیان با مستاجرین – مسئله سرقفلی و کسب پیشه – دستمزد کارشناس و چگونگی تنظیم اسناد اجاره مطرح شد ومقرر گردید تا متصدیان موقوفات در کلیه امور دقت بیشتر فرمایند تا دچار اشکالنگردند و بهتراست از صاحبان تجربه استفاده نمود درمورد وکیل ناظرین موقوفات هم بعرض رسید که ناظران هم می توانند مثل متولیان از وکیل استفاده نمایندسپس آقای محمد پور پیرامون هزینه های کانون پیشنهاد همیاری نمودند ودر مورد نقش وکلای دادگستری حاظر در جلسه هم واقداماتشان توصیه گردید تا از آنها استفاده شود فعالیت های بی نظیر واقدامات رئیس کانون آقای سسدکمال الدین حمزوی عابدی هم صحبت شد.که دراین مورد پیامهای رسیده از جانب اشخاص مویدقدردانی از سعی و تلاش های بی وقفه رئیس کانون بود وسپس وکلای محترم دادگستری به سئوالات حقوقی حضار پاسخ گفتند وکارشناس محترم دادگستری هم پاسخگوی سئولات بودند و آمادگی خود را برای رفع مشکل موقوفات اعلام کردند وآقای دمهندس دهقانی هم کلمه اختصاری جی آی اس را ترجمه فرمودند جناب آتشی در خصوص کلمه مباشرت گفتند چنانچه واقف در وقفنامه شرط نکرده باشد متولی می تواند وکیل بگیرد وهمچنین در مورد مسایل امور اوقافی پاسخگو بودند درپایان رئیس کانون درمورد جزوه راهنمای متولیان و هریک از کلمات و معانی انها تشریح توضیح دادند و با تشکر ایشان جلسه دروقت مقرر باصلوات خاتمه یافت
۰۹۱۷۳۰۰۰۴۶۷سایت kmmf.ir کانون skhamzavi@yahoo.com