مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول کانون متولیان موقوفات استان فارس سال نودوهشت

مجمع عمومی عادی سالیانه نودو هشت کانون متولیان موقوفات استان فارس روز شنبه ۳۱فروردین مصادف با میلاد مسعود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در سالن اجتماعات مسجد حاج عبـــاس با صلوات و قرائت قرآن مجید و فاتحه برای شهدا و واقفــــین و متولیان اســــــــیران خاک و آنهائی که در سیل اخیر که به رحمت خدا رفتند. برگزار گردید)ابتدا هیئت مدیره مجمع شامل شش نفر با مدیرت آقای سیدکمال الدین حمزوی عابدی و دونفر منشی و سه نفر ناظـــــــــر انـــــــــــجام شد دستورات جلسه گزارش هیئت مدیره -گزارش خزانه دار بترتیب به تصویب حضار رسید واز اقدامات سید کمال الدین حمزوی عــــــــابدی تشکر و سپاسگزاری گردید و به پرسشها و پاسخ لازم داده شد ومــــــــــــاده ۳۴ تبصره ۲ اساسنامه اصلاح گردیدو خط مشی آینده مشخص گردید و ســــــــپس انتخابات برای مدت ۴ سال با نظم و انضباط برگزار گردید و پس از تائید صحت صندوق رای با حضور هیئت مدیره مجمع باز و شمارش گردید و۷نفر بعنــــــــــوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و دونفر عضو علی البدل و یکنفر بازرس مشــــــــــخص گردید آقای سید کمال الدین حمزوی عابدی باتفاق آرا بعنوان رئیس هیئت مدیره کــــــــــــــانون متولیان موقوفات استان فارس انتخاب شدند این جلسه بعداز اقامه نماز ظهر با دریافت حواله نهار در کمال نظم و آرامش خاتمه یافت ( گزارش هیئت مدیره بشرح سه صفحه زیر قرائت گردید . ومن الله توفیق