تسلیت ایام شهادت سرورو سالار شهیدان

ایام سوگواری شهادت سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین تسلیت باد.
رئیس هیئت مدیره کانون متولیان موقوفات استان فارس :سیدکمال الدین حمزوی عابدی