عرض تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی

سلامتی وموفقیت دوستداران خاندان عصمت وطهارات بالاخص سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام را از در گاه احدیت خواستاربم