گردهمائی متولیان موقوفات استان فارس

به اسمه تعالی

در تاریخهای ششم آبانماه نودو هشت و بیست آبانماه نود و هشت با دعوت بصورت سیستم پیامکی سازمان اوقاف متعلق به کانون متولیان موقوفات استان فارس و تلفن و پامک عادی جلسات هم اندیشی و همفکری درمحل سالن کانون متولیان موقوفات استان فارس در مسجد حاج میرزا هادی امامی برگزار گرد ید پس از قرائت قرآن مجید و ذکر صلوات آقای سید کمال الدین حمزوی عابدی از حضار تشکر و قدر دانی نمودند و اقدامات کانون توضیحات کاملی فرمودند از جمله قانون و مقررات اوقافی و تنظیم اسناد هزینه بمنظور حسابرسی آتی پیرامون امورمالیاتی و اختیارات متولیان موقوفات هم چنین موضوع پیگیری مستمر درمورد رفع مشکل شریک التولیه هائیکه با ادارات اجرائی اوقاف می باشند برای اعاده اختیاراتشان که با هماهنگی های لازم دونفر از متولیان محترم از شهرستان لارجناب آقای عنایت شمسی واز شهرستان فسا جناب آقای فضل اله کامگاردر ملاقات با مسئولین سازمان وانعکاس دقیق مشکلات کاملا همگی رادرجریان قرار دادند واین کانون کمال تشکرو سپاسگزاری و قدردانی خود را به حضورشان تقدیم می دارد ضمنا در مورد درخواست همیاری با کانون برا ی تامین هزینه های ملزومات پیامکی و پذیرائی جلسات و ارسال مراسلات نیز رئیس و خزانه دار و قائم مقام بطور مشترک پیامی به اعضا ارسال داشتند که امیدواریم همکاری لازم بعملآورند دراین جلسه رئیس کانون پاسخگوی سئوالات متولیان محترم بودند . این جلسه در وقت مقرر خاتمه یافت