متولیان محترم موقوفات استان فارس

(السلام علیک یا ابا عبدالله ) با سلام و احترام ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات ایام محرم پیرو جلسه یکشنبه ۱۸شهریور ماه اداره کل اوقاف فارس که با حضور مدیریت کل و ریاست تحقیق و ریاست حسابرسی و روابط عمومی و محقق تحقیق برگزار شد . استدعا دارد سریعا متولیان محترمی که مراسم اطعام و تعزیه داری برگزار نموده اند نسبت به  تنظیم فرمی که  در جلسه دراختیارتان قرار گرفته اقدام وبه اداره کل تحقیق فارس استان تسلیم تا آمار نهائی به سازمان منعکس فرمایند باسپاسگزاری .رئیس هیئت مدیره کانون متولیان موقوفات استان فارس سید کمال الدین حمزوی عابدی۹۱۷۳۰۰۰۴۶۷

فرمهای( پیشنهادی کانون متولیان موقوفات استان جهت تهیه صورت عملکرد قبض رسمی

قبض رسمی فرم پیشنهادی کانون متولیان موقوفات استان جهت تهیه صورت عملکرد موقوفه