جلسه هم اندیشی متولیان موقوفات استان فارس

صورتجلسه
طبق دعوت قبلی از طریق سامانه پیامکی کانون متولیان موقوفات استان فارس بشماره ۱۰۰۰۰۱۱۴۷۱۱۰ ساعت ۹صبح دوشنبه۳ دیماه ۹۷با حضور متولیان و ناظران و وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان دادگستری و مهندسین نقشه بردار (آقایان احسان یوسفی و اسماعیل چوگانی (وکلای دادگستری) –آقای مهندس محمد فروغی نیا کارشناس دادگستری وآقایان نیکخواه- خلیفه و دهقانی مهندسین نقشه بردار با ریاست آقای سیدکمال الدین حمز وی عابدی برگزار گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید وصلوات و طلب مغفرت برای واقفین و متولیان اسیران خاک رسمیت یافت و از حضار محترم تشکر و قدردانی بعمل آمد و گزارشی از اقدامات انجام شده مطرح و در خصوص پیگیری های بعمل آمده وچگونگی صدور احکام تولیت و تاکید در خصوص اجرای دقیق نظر واقفین خیر اندیش و موضوع جانمائی رقبات موقوفات در نقشه شهر توسط مهندسین نقشه بردار و نقش وکلای دادگستری موضوع دفاع از موقوفات در محاکم قضائی و نقش کارشناسان دادگستری در مورد اظهار نظر وضعیت رقبات و موضوع استعلامات دفاتر اسناد رسمی کاملا صحبت شد و توضیحاتی پیرامون موقوفه میرزا فتحعلی خان با تولیت آقای پرویز صاحبدیوان چگونگی تنظیم اجاره نامه و قوانین ومقررات و وظائف متولیان محترم توصیه شد تا اسناد هزینه عملکرد سال ۹۷ را بطور تفکیک فصلهای ۱و۲و۳جداگانه با تصویر برداری وصدور سند هزینه و فاکتور و صدور چک وتهیه پرینت بانکی در هرماه ومشکلات متولیان با مستاجرین – مسئله سرقفلی و کسب پیشه – دستمزد کارشناس و چگونگی تنظیم اسناد اجاره مطرح شد ومقرر گردید تا متصدیان موقوفات در کلیه امور دقت بیشتر فرمایند تا دچار اشکالنگردند و بهتراست از صاحبان تجربه استفاده نمود درمورد وکیل ناظرین موقوفات هم بعرض رسید که ناظران هم می توانند مثل متولیان از وکیل استفاده نمایندسپس آقای محمد پور پیرامون هزینه های کانون پیشنهاد همیاری نمودند ودر مورد نقش وکلای دادگستری حاظر در جلسه هم واقداماتشان توصیه گردید تا از آنها استفاده شود فعالیت های بی نظیر واقدامات رئیس کانون آقای سسدکمال الدین حمزوی عابدی هم صحبت شد.که دراین مورد پیامهای رسیده از جانب اشخاص مویدقدردانی از سعی و تلاش های بی وقفه رئیس کانون بود وسپس وکلای محترم دادگستری به سئوالات حقوقی حضار پاسخ گفتند وکارشناس محترم دادگستری هم پاسخگوی سئولات بودند و آمادگی خود را برای رفع مشکل موقوفات اعلام کردند وآقای دمهندس دهقانی هم کلمه اختصاری جی آی اس را ترجمه فرمودند جناب آتشی در خصوص کلمه مباشرت گفتند چنانچه واقف در وقفنامه شرط نکرده باشد متولی می تواند وکیل بگیرد وهمچنین در مورد مسایل امور اوقافی پاسخگو بودند درپایان رئیس کانون درمورد جزوه راهنمای متولیان و هریک از کلمات و معانی انها تشریح توضیح دادند و با تشکر ایشان جلسه دروقت مقرر باصلوات خاتمه یافت
۰۹۱۷۳۰۰۰۴۶۷سایت kmmf.ir کانون skhamzavi@yahoo.com

جلسه هم اندیشی ۹مهرماه ۹۷

۹۷/۰۷/۰۹              به اسمه تعالی

صورتجلسه
با دعوت قبلی از طریق سامانه پیامکی کانون متولیان موقوفات استان فارس  بشماره ۱۰۰۰۰۱۱۴۷۱۱۰  ساعت ۹صبح دوشنبه ۹ مهربا حضور متولیان و ناظران و سه نفر از وکلای پایه یک دادگستری (آقایان غلامرضا شیرازی .احسان یوسفی و اسماعیل چوگانی جلسه ای با مدیریت آقای سیدکمال الدین حمز وی عابدی برگزار گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید وصلوات و طلب مغفرت برای واقفین و متولیان  اسیران خاک  رسمیت یافت و از حضار محترم تشکر و قدردانی بعمل آمد و گزارشی از اقدامات انجام شده مطرح و در خصوص  پیگیری و ارائه دادخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۱۰۱ شهرداری به دیوان عدالت و سعی وتلاش برقراری خط تلفن کانون و موضوع پیامهای گزارش برگزاری مراسم ایام وتنظیم فرم دفاتر موقوفات غیر متصرفی که توسط کانون تکثیر وتوزیع گردید  صحبت شد و همچنین توضیحاتی پیرامون موقوفه منصوریه واقدامات همچنین موضوع استعلام دفاتر رسمی و چگونگی تنظیم اجاره نامه و قوانین ومقررات  و وظائف متولیان  محترم  توصیه شد تا اسناد هزینه عملکرد سال ۹۷ را بطور تفکیک فصلهای ۱و۲و۳جداگانه با تصویر برداری وصدور سند هزینه و فاکتور و صدور چک ومشکلات متولیان با مستاجرین – مسئله سرقفلی و کسب پیشه – دستمزد کارشناس  و چگونگی تنظیم اسناد اجاره مطرح و صاحبان تجربه پاسخگوی سئوالات بودند آقای محمد پور پیرامون فعالیت های بی نظیر واقدامات رئیس کانون آقای سسدکمال الدین حمزوی عابدی صحبت کردند. و وکلای محترم دادگستری به سئوالات حقوقی حضار پاسخ گفتند وکارشناس محترم دادگستری هم پاسخگی سئولات بودند و آمادگی خود را برای  رفع مشکل موقوفات  از طریق مرجع قضائی اعلام نمودند و نمونه های منتج به صدور حکم  هم مطرح شد آقای سید محمد تقی حسینی رابط شرکت تعاونی مسکن متولیان درمورد پیگیری از طریق شهرداری ودفتر توسعه عمران توضیحاتی ارائه نمودند   این جلسه دروقت مقرر باصلوات خاتمه یافت .
۰۹۱۷۳۰۰۰۴۶۷سایت kmmf.ir کانون skhamzavi@yahoo.com

صورتجلسه ۲۱ اسفند

با دعوت قبلی از طریق سامانه جامع پیامکی کانون متولیان موقوفات استان فارس  بشماره ۱۰۰۰۰۱۱۴۷۱۱۰  ساعت ۹.۳۰ صبح دوشنبه بیست ویکم اسفند با حضور متولیان و ناظران  جلسه ای به ریاست آقای سیدکمال الدین حمز وی عابدی در محل سالن اجتماعات مسجد حاج میرزا هادی امامی  برگزار گردید و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و طلب مغفرت برای واقفین و متولیان علیه الرحمه رسمیت یافت و از حضار محترم تشکر و قدردانی بعمل آمد و گزارشی از اقدامات انجام شده مطرح و در خصوص ایجاد گروه متولیان محترم کشور در تلگرام  واستقبال گروه از کانون و پیشنهاد  توسعه کانون استان فارس به کانون کشور صحبت شد که ضمن سپاسگزاری کانون استان از پیشنهادآن گروه   و موافقت  کانون استان که موکول به تصمیم مجمع عمومی آینده گردید .  پرسش و پاسخ متولیان در مورد مستاجران بدحساب  حقیقی وحقوقی ودرمورد چگونگی تجمیع عرصه و اعیان وتجاری تغییر کاربری و هزینه کارشناسی و جذب وکلای دادگستری و معافیت هزینه دادرسی که محور تبادل نظر قرار گرفت   سپس  مصوبه شورای محترم نگهبان در موردتفکیک اراضی موقوفات  موضوع  تبصره۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مطرح ومصوب نمودند کانون متولیان محترم استان فارس ازطریق دیوان عدالت اداری نسبت به تنظیم دادخواست جهت تصویب دیوان محترم اداری  اقدام لازم بعمل آورند در مورد آمادگی بانک انصار جهت افتتاح حساب حقوقی موقوفات با تک امضا ء متولیان محترم به اطلاع رسید  .درپایان مجددا  توصیه شد تا اسناد هزینه عملکرد سال ۹۶ را بطور تفکیک فصلهای ۱و۲و۳جداگانه با تصویر برداری تهیه نمایند و پرینت بانکی با مفاصا سال گذشته و بودجه سال ۹۶ برای بررسی نهائی آماده فرمایند دراین جلسه نیزموضوع مشکلات متولیان با مسئله سرقفلی و کسب پیشه – و ابطال مواد ۳۲ و ۱۲و چگونگی استعلام دفاتر رسمی مطرح شد درپایان پس از برگزاتری نماز و صرف نهار که توسط کانون تدارک دیده شده است جلسه دروقت مقرر باصلوات خاتمه یافت .
۰۹۱۷۳۰۰۰۴۶۷سایت kmmf.ir کانون skhamzavi@yahoo.com

جلسه با کارشناس دادگستری و بازاریاب بانک انصار

 بانام و یاد خداوند متعال جلسه هم اندیشی و تبادل نظر متولیان و متصدیان موقــــــــــــــــــــــــــوفات باریاست آقای سید کمال الدین حمزوی عابدی  وبا حضور آقای یوسف احمدی  کارشناس رسمی محـــــــــترم   دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی  وآقای احمد فلاح مهر آبادی رئیس دایره بازاریابی وآقای  کمال محسنی اصل بازاریاب   بانک انصار ومتولیان و وکلا و ناظران موقوفات  روز دوشنبه ۹.۳۰صبح ۲۳بهمن ماه برگزار گردید . وپس از تلاوت قرآن مجید و ذکر فاتحه برای واقفین خیراندیش و متولیان رسمیت یافت و پس از تشکر وقدردانی رئیس کانون ومعرفی آقایان وتوضیحات لازم مقررگردید از کارشناسان معرفی شده کانون کارشناسان استفاده شود و سپس رئیس کانون پیشنهاد نمود بانک انصار ترتیبی اتخاذ نماید که مستاجرینی که توانائی پرداخت مطالبات موقوفه رانــــــــــــــــدارند ضمن معرفی بجای تقسیط  وسیله موقوفه بانک انصار ترتیب پرداخت به موقوفه را بدهند وقـــــرار داد  تقسیط توســــــــــــط بانـــــــــــــک با مستاجر صورت پذیرد  و هریک ازمتولیان و متصدیان وقف هم چنانچه مایل  بودند حساب حقوقی و حقیقی ازانواع مختلف افتتاح نمایند . بانک همکاری نماید سپس نامه آقای محمدقاسم تواضع عنوان مقام معظم رهبری موضوع تاخیر پرداخت مطالبات موقوفه وسیله آمـــــــوزش و پرورش مطرح شد و توصیه نمودیم درمورد مطالبا ت چنانچه موفق نشدید به مراجع قضائی مراجعه نمائید .سرکار خانم گلمــــــــــــکانی در خصوص کارشناس دادگستری سئوال داشتند پاسخ لازم داده شد خانم امامی سئوالات لازم را از مدعوین بانک انصار نمودند  و جناب آقای سعید دستغیب پارسا در خصوص دریافت استعلامها از ثبت  اسناد وشهرداری و سایر مراجع برای خرید وواگذاری جهت شرکت تعاونی مسکن کارکنان و متولیان موقوفات استان فارس توصیه لازم نمودند همچنین آقای کاظم فرمانی درمورد ترتیب انتقال تولیت به نفر بعد مطرح نمودند که توضیح داده شد و درپایان  با صلوات جلسه خاتمه یافت و مقررگردی هفتم اسفند ماه درصورت مساعد بودن هوا جلسه ای برگزار گردد.

 

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر

طبق دعوت قبلی ساعت۹.۳۰صبح روزدوشنبه ۹بهمن ماه جلسه  ای  به ریاست آقای سید کمال الدین حمزوی عابدی در سالن مسجد حاج میرزا هادی امامی  شیراز با حضور عده ای از متولیان محترم ناظران و وکلای متولیان برگزار گردید وپس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید و ذکر صلوات و تسلیت شهادت حضرت فاطمه سلام اله علیها  و قدردانی از حضور مدعوین و آرزوی موفقیت آنها در مورد  سایت راه اندازی شده کانون متولیان موقوفات استان فارس به نشانی http://www.kmmf.ir توضیح داده شد و  مورد توجه وقدر دانی متولیان محترم قرار  گرفت. سپس بحث و تبادل نظر در خصوص  متولی منصوص کیست، انجام شد  -ودر مورد وظائف متولیان محترم توضیح داده شد . در خصوص بکارگیری نیرو و تهیه وسایل و تجهیزات دفتر موقوفات و آیا دیگر نیازی به دریافت مجوز می باشد صحبت شد و اینکه عده ای از متولیان موقوفات کشور از سازمان اوقاف و وزارت ارشاد درخواست این موضوع را داشته اند که به کلیه ادارات و موسسات  اعلام نمایند که با توجه به ابطال ماده ۱۲و ۳۲ توسط شورای محترم نگهبان و دیوان عدالت اداری و اصلاحیه ماده ۲۴ مصوب هیئت محترم وزیران  که افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات در یکی از بانکها الزامی  است و عملیات مالی باید در سامانه ثبت گردد و اینکه طبق ماده ۳ قانون ومقررات اوقافی  هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد .مطرح گردیدکه منتظر اقدامات خداپسندانه می باشند  . و سئوالاتی شد که در هر مورد توضیح لازم داده شد سپس در خصوص قراردادکسب و پیشه و سرقفلی مستاجرانی که عرصه و اعیان  تجاری متعلق است به موقوفه  سخن بمیان آمد که  آقای ناصر مهدیار کارشناس محترم رسمی دادگستری   ضمن توضیحات لازم  فرمودند   ازتاریخ ۲۶ مرداد۱۳۷۶به بعد فقط حق سرقفلی تعلق میگیرد   . وقرار دادهائی که قبل ازآن تاریخ بعنوان کسب و پیشه بوده بقوت خودش باقیست   اما برای رسیدگی بهتر باید   شروط قرار داد ها را موردتوجه و بررسی قرار داد.درهمین زمینه آقای سید کمال الدین حمزوی عابدی پیشنهاد نمودند که شایسته است با کارشناسان اجارات  ادارات کل اوقاف یا سازمان  بصورت مکتوب مشورت نمایند. در پایان با ذکر صلوات برای  موفقیت کلیه خدمتگزاران اسلام و مسلمین جلسه خاتمه یافت.ومقرر گردید جلسه بعد روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ساعت ۹.۳۰ صبح در صورت مساعد بودن هوا برگزار گردد.ابطال مواد ۱۲ و ۳۲